Vevőtájékoztató

CSOCSO.EU webáruház Általános szerződési feltételei (ÁSZF)
(v1.0, hatályos 2018.02.16-tól)

I. A szerződés alanyai

Szolgáltató:
A csocso.eu webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője Dusa Dániel e.v. (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely és levelezési cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 125.
Adószám: 68295471-1-42
Bank: Sberbank
Bankszámlaszám: 14100017-24433049-01000004
Internet: www.csocso.eu
E-mail: info@csocso.eu
Vásárló (továbbiakban Vásárló):
A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak vagy regisztráció nélkül teljes körű adat közléssel a rendelés leadása során a személyes és szállítási adatokra vonatkozóan.

II. Szerződés tárgya és annak jellemzői

A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.
A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.
A termékek árai:
A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttóárai vannak feltüntetve.
A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.
A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy az esetleges módosításról értesíti a megrendelőt, aki elállási joga mellett töröltetheti a megrendelést. A már megrendelt termékek árára vonatkozóan is élhet a Szolgáltató az árváltozás jogával. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár, hibás kép kerül a Webáruház felületére, (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves Pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0″ Ft-os ár jelenik meg mellette) akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

III. A szerződés területi hatálya

A Webáruházban a Magyar Köztársaság területére leadott megrendelések kerülnek elfogadásra.

IV. Regisztráció

A Webáruházban történő vásárlás regisztrálva és regisztráció nélkül is történhet. A regisztráció a főoldalon található „Fiókom” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével. A szolgáltató regisztráció nélkül is biztosít vásárlási lehetőséget, ez esetben, a megrendeléskor a kért adatokat kézileg kell a megrendelőnek, pontosan, hibátlanul és teljes körűen kitölteni.
A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség. A vásárláshoz mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira van szükség, melyet a későbbiekben lehet megadni.
A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Profil” menüpontban bármikor módosíthatja.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.
A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a Webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) és egyéb a vevőtájékoztató menüpont alatt lévő hirdetményekben, szabályzatokban leírtakat elfogadja.
A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@csocso.eu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.

V. A szerződés létrejötte

Általános tudnivalók
A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.
A Vásárló rendelését leadhatja nem csak a webáruházon keresztül, hanem e-mailben, telefonon és egyéb módon. Telefonon, e-mailben és egyéb, az V.1)a) pontban nem ismertetett módon megrendelést leadni nem lehet csak kizárólagos esetben – a szolgáltatóval egyeztetett okok elbírálása után.
A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az info@csocso.eu e-mail címre küldött levélben kérheti.
A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
A Szolgáltató – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen ÁSZF VI.1)b) pontjában meghatározott, Szolgáltató által vállalt maximális szállítási határidővel.

A szerződés létrejötte személyes átvétel esetén:
Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató a V.1)e) pontban meghatározott ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben vagy telefonon értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) személyesen átvehető(k)-e.
Személyes átvétel esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A szerződés a termék személyesen történő megvásárlásával és átvételével egyidejűleg jön létre és teljesül.
A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:
Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázásra került(ek)-e.
Házhozszállítás esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Szolgáltató által a postázás megtörténtéről szóló visszaigazoló e-mail-lel jön létre.
Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A Szolgáltató ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
A szerződés teljesülése:
A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről, vagy a személyes átvétel lehetőségéről szóló e-mail elküldésétől számított – 2-14 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.
Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Szolgáltató a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

VI. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

Szállítási feltételek:
Amennyiben a megrendelt termék státusza nincs feltüntetve, a szolgáltató e-mailben vagy telefonon jelzi a megrendelést leadó felé a termék elérhetőségét.
Amennyiben a kiszállítás ezen határidőkön belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató ügyfél-szolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.
A Webáruházban megrendelt termékek házhoz szállítását a Magyar Posta Zrt. végzi.
Házhoz szállítás esetén a termékeket a Szolgáltató munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.

Fizetési feltételek és egyéb járulékos költségek:

Az American Express Kártyát, Szép kártyát sajnos nem tudjuk elfogadni!

Banki utalás:
A csocso.eu webáruházban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt az Dusa Dániel e.v. által Sberbanknál vezetett 14100017-24433049-01000004 számú bankszámla számára kell utalni.
Az utalás kedvezményezettje az Dusa Dániel e.v.. Az utalás közlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: csocso.eu webshop – Megrendelés azonosítószáma. Például: csocso.eu webshop – 12345.
A megrendelt termékek az összeg beérkezését követően kerülnek postázásra.

A megrendelésének ellenértékét ügy-félszolgálati munkatársunk jelentkezéséig ne utalja el!

VII. A szerződéstől való elállás

A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas.Cégünk a törvényi minimumot meghaladóan 30 nap elállási jogot biztosít.
A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. Elállás esetén a termék visszaküldésének minden költsége a vásárlót terheli! Ide értve a csomagolási költségeit is!

VIII. Adatvédelem és hírlevél

Adatvédelem
A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztrációt követően a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja vagy regisztráció nélkül a rendelési adatlapot a pénztárban hiánytalanul és pontosan kitöltse.
A regisztráció során és/vagy azt követően a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@csocso.eu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor kitörli.
Hírlevél
Szolgáltató kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.
A Szolgáltató nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a Szolgáltatóval kapcsolatos információkról.
A Szolgáltató hírlevelét bárki, bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani.

IX. Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal, vagy vállalnak a Szolgáltató beszállítói.
A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.
A Szolgáltató az általa a Webáruházban forgalmazott termékekre jótállást, garanciát vállal. Törvényen felüli 30 napos pénzvisszafizetési garanciát is vállalunk, amennyiben a megvásárolt termék nem hibás, csak esetlegesen nem nyerte el a vásárló tetszését. A garancia (hibás termékek esetében) a vásárlástól számított 1 évig érvényesíthető, számla ellenében. rendelés leadásával hozzájárul.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@csocso.eu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor kitörli.

A rendelés menete:

1) Böngészés a webáruházban:
A webáruházban való böngészéshez, valamint a honlap egyéb tartalmainak a megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, kivéve a regisztrációhoz kötött tartalmak.
A honlapon csak a vásárláshoz kapcsolódó oldalak (pl. fizetési mód kiválasztása) megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, a fizetési módokat a vevőtájékoztatóban tudja a vásárló megtekinteti, vagy a pénztárban rendelés leadásakor kiválasztani.
A webáruházban az egyes termékek a jobb oldali termékkategóriákra kattintva jeleníthetők meg, ahol esetenként alkategóriák segítségével lehet a termékeket tovább szűkíteni.
A honlap további tartalmaihoz a felső és a menüsorban található menüpontokra kattintva lehet eljutni.

2) Regisztráció:

A webáruházban történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges vagy regisztráció nélkül szükséges adatok megadását követően.
A regisztráció egyes lépései az ÁSZF-ben olvashatóak.
A regisztrációkor megadott adatok a rendelés során módosíthatók és/vagy bővíthetők.

3) Termékek kiválasztása és kosárba helyezése
A termékek az egyes főkategóriák – és esetenként alkategóriák – terméklistázó oldalán egymás alatt vannak felsorolva. A termék nevére kattintva lehet eljutni az adott termék saját oldalára.
Az adott termék saját oldalán további opciók érhetők el.
A vásárolni kívánt mennyiség beírása után a „Kosárba” funkcióra kattintva lehet az egyes termékeket a Kosárba betenni, de ez még nem jelent vásárlást. Vásárlás során győződjön meg róla, hogy a termék készleten van-e. Ha hosszabb szállítási idővel kell számolni, akkor ügyfél-szolgálatunk értesíti Önt.

4) A kosár tartalmának frissítése, törlése és véglegesítése
A kosár tartalmának megjelenésekor a vásárlást tovább lehet folytatni a „Vissza a termékekhez” gombra kattintva. Amennyiben vásárlását tovább folytatja és újabb terméket helyez kosarába, akkor a kosár tartalma automatikusan frissülni fog.
Kosarának tartalmát bármikor megtekintheti a „Kosár” feliratra (felső menü) kattintva.
Kosarának tartalmát bármikor törölheti. Ezt megteheti egyrészt termékenként a (-) gombra kattintva, másrészt „A kosár tartalmának törlése” gombra kattintva a teljes tartalmat ürítheti (a kosár tartalma a webáruházból történő kijelentkezéskor automatikusan törlődik).
Amennyiben Kosarának tartalmát véglegesíteni szeretné, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva ezt megteheti:
Amennyiben még nem jelentkezett be, úgy regisztrált vásárlóként felhasználónevével és jelszavával be kell lépnie a webáruházba a vásárláshoz.
Ha még nem rendelkezik regisztrációval, itt ezt megteheti, és regisztrált felhasználóként tovább folytathatja a vásárlást.

5) Rendelés véglegesítése
A “Vásárlás” gombra kattintva a Rendelés ablakhoz jut.
A regisztrációkor megadott adatait itt ellenőrizheti és módosíthatja.
Amennyiben még nem vásárolt a webáruházban, úgy itt megadhatja szállítási és számlázási címét, korábban megadott címeit pedig módosíthatja.
Kiválaszthatja a megrendelés teljesítésének átvételi és fizetési módját.
A rendeléshez a Megjegyzés dobozban megjegyzést fűzhet.
Amennyiben a megadott adatok helyesek, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva rendelését elküldheti.
Egy adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. A Webáruház a megrendelésről automatikusan visszaigazoló e-mailt küld.
A megrendelés további lépéseiről az ÁSZF „A szerződések létrejötte” pontjában tájékozódhat.
A rendelést bármikor megszakíthatja “A kosár tartalmának törlése és a vásárlás megszakítása” feliratra kattintva.

Tájékoztató egyéb információk

a). A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A forgalmazott termékek használati utasítását
– ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, és pótoljuk azt. Minden új terméket gyári csomagolásban forgalmazzuk. Azonos típusú termékek gyári tartozékai, valamint Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett adatok – a termék gyártója által fenntartott változtatási jogok miatt – szállítmányonként eltérhetnek. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, vagy érdeklődjön a termék gyártójánál.

b). A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

c). A Szolgáltató a megrendelt árut a Megrendelővel előre leegyeztetett időpontban saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz. Ennek legmagasabb költsége országosan 660 forint, mely költség a Megrendelőt terheli.  A csomag és a csomagküldés összesített díját, a Megrendelőnek a futárszolgálat megbízottja felé kell kifizetnie. Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, de a korábbi megrendelések már a szállítmányozó cégnek átadásra kerültek, az újabb rendelés házhoz szállítási díja külön kerül figyelembevételre. A már leadott megrendelésekhez csak a csomag, szállítmányozó cégnek való átadásáig áll módjában a Szolgáltatónak újabb tételeket hozzátenni.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárához tartozó szállítási költséget nem befolyásolja. A Vásárló a fentiektől (saját szállítóeszköz vagy szállítmányozó cég igénybevétele) eltérő egyéb szállítási módokat is megrendelhet. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy ezen egyéb szállítási módok igénybevétele esetén a felkínált kedvezményes fuvardíj alkalmazható vagy egyéni megállapodás alapján ettől eltérhet.

A termékek személyes átvételére a Szolgáltató és vásárló által előre megbeszélt helyen, és időpontban egyedi esetben biztosít lehetőséget. A termék(ek) személyes átvétele esetén a Vásárlót nem terheli a kiszállítás költsége.

d). A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal a kitétellel, hogy a módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves Pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0″ Ft-os ár jelenik meg mellette) akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

e). A megrendelést a Szolgáltató minden természetes személytől elfogad feltéve, ha a Megrendelő a megrendelő adatlap valamennyi szükséges mezőjét maradéktalanul kitölti, valamint elfogadja a honlapon feltüntetett szolgáltatási feltételeket és egyetért a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi nyilatkozattal. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és / vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

f). A Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

g). Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) vagy telefonon a megadott telefonszámon visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

h). A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató szállítmányozó cég igénybevételével szállítja ki a Megrendelő által a megrendelés során megadott szállítási címre. A Szolgáltató maximum 48 órára előre fogad el megrendelést a Megrendelőtől.

i). A Szolgáltató által megbízott a szállítmányozást végző cég csak munkanapokon vállal kiszállítást. Ha a megjelölt időpontban a Megrendelő hibájából nem lehetséges a kézbesítés, akkor későbbi
– előre egyeztetett – időpontban ismételten kézbesítésre kerül a megrendelt termék. A Megrendelőt mind az eredeti, mind az újabb kiszállítás költsége, továbbá a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerült kiadásainak pénzbeli összege terheli. Meghatározott időpontra (órára és percre) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

j). A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek e-mailben küldött, vagy telefonon, élő szóban egyeztetett rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

k). A fizetés előre utalással történik.

l). A Vásárló a termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Megrendelt termékek esetében, a termék akkor tekinthető eredeti állapotúnak, ha a termék sértetlen állapotú, használatba vétel nem történt meg, eredeti állapotú csomagolásával és egyéb tartozékaival rendelkezik. Amennyiben a Vásárló bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

m). A Vásárló számára a Szolgáltató biztosítja az áruvisszavétel lehetőségét. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető, kifogástalan minőségű árura vonatkozik. (Különösen – de nem kizárólagosan – nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusú termékek; illetve amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik Stb.)

Kérdések és válaszok!

1. Meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?

Igen, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illet meg bennünket internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatjuk.

2. Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

3. Kell-e indokolnunk a szerződéstől való elállásunkat?

Nem, a szerződéstől való elállásunk esetén nem vagyunk kötelesek a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzeltük, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az eladó elállási jogunk gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez.

4. Mely időponttól gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

Termék (például könyv, elektronikai cikkek stb.) megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele (például interneten közzétett apróhirdetés, interneten megrendelt kábeltelevízió előfizetés) esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

5. Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Cégünk összesen 30 munkanapot biztosít az elállási jogra.

Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki részünkre, a 14 munkanapos elállási határidő a pénteki napon kezdődik. A szombat és vasárnap nem munkanap, ezért az elállási határidő második napja a következő hét hétfője. E hét péntekje még csak az elállási határidő 6. munkanapjának számít, a szombatot és vasárnapot ismételten nem kell figyelembe venni, azaz a 14 munkanapos határidő csak a következő hét keddjén, 24 órakor jár le.

Természetesen a 14 munkanapos határidő alatt bármikor elállhatunk a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után haladéktalanul döntsünk a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

6. A 14 munkanapos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek az eladóhoz?

Nem, mert a 14 munkanapos határidő nem jelenti azt, hogy a visszaküldött terméknek 14 munkanapon belül meg is kell érkeznie az eladóhoz, hanem elegendő, ha a 14 munkanapos időtartamon belül kifejezzük elállási szándékunkat az eladó felé.

7. Előfordulhat olyan eset, hogy a 14 munkanapos elállási határidő meghosszabbodik?

Igen, amennyiben az eladó a webáruház honlapján nem tájékoztatja potenciális vásárlóit az elállási jog meglétéről vagy hiányáról, e jog gyakorlásának határidejéről, valamint feltételeiről és szabályairól, akkor az elállási határidő a fogyasztó teljes körű tájékoztatásának megtörténtéig, de legfeljebb az elállási határidő kezdő időpontjától számított 3 hónapig meghosszabbodik. Ezért is fontos az utólagos bizonyíthatóság érdekében, hogy a vásárlás előtt nyomtassuk ki a honlapon hozzáférhető tájékoztatást (az általános szerződési feltételeket, üzletszabályzatot).

8. Milyen módon tudjuk igazolni a termék átvételének a napját?

A termék átvételének napját elsősorban a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő teljesítési időpont alapján tudjuk igazolni az eladó felé. Előfordulhat, ezért figyeljünk arra, hogy a termék tényleges átvételének a napja későbbi, mint a számlán feltüntetett teljesítési időpont, ezért az elállásra rendelkezésre álló 14 munkanapos időtartam akár néhány nappal meg is rövidülhet. Sajnos a kisebb webáruházak sok esetben még számlát (nyugtát) sem mellékelnek a termékhez, ezért célszerű amennyiben mód van rá a termék átvételekor az átvételi elismervényről egy másolatot kérni, vagy arra a futárral vagy a postai alkalmazottal az átvétel tényleges napját ráírattatni.

9. Kipróbálhatjuk-e, használhatjuk-e a terméket az elállási határidő alatt?

Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhassunk arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogunk elvesztéséhez (kivéve CD és DVD lemezek esetében). Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntöttük, hogy nincsen szükségünk a termékre, ezt követően már ne használjuk, óvjuk meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudjuk azt a kereskedőnek visszajuttatni.

10. Milyen formában kell közölnünk a szerződéstől való elállásunkat az eladóval?

Elállási szándékunkat szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathatjuk, akkor is, ha a kereskedő az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárja. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban az eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldjük el. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatunkat személyesen is átadhatjuk és az eladóval igazolt módon átvetethetjük.

11. Követelheti-e az eladó elállásunk esetén, hogy a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldjük vissza?

Nem, ilyen feltételektől nem teheti függővé az eladó az elállási jogunk gyakorlásának elfogadását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsuk fel és azt őrizzük meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel) együtt az elállási határidő lejártáig.

12. Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?

Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles legkésőbb 30 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.

13. Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor?

A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel vagy portóval. Az eladó az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat a fogyasztóra. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését sem lehet a fogyasztótól követelni, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használtuk, az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

14. Minden internetes szerződés esetén megilleti a fogyasztót az elállási jog?

Nem, mivel a rendelet tételesen felsorolja azokat az esetköröket, amikor nem gondolhatjuk meg magunkat a termék átvétele vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés után. Feltétlenül tudnunk kell azokról az esetekről, amikor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, hogy a vásárlási döntésünk előtt ezt a körülményt is mérlegelhessük.

15. Az online kereskedő meghatározhat-e a rendelet szabályaitól eltérő, a fogyasztóra nézve hátrányosabb szerződési feltételeket?

Nem, mivel a rendelet szabályaitól csak a fogyasztóra nézve előnyösebb, kedvezőbb módon lehet eltérni, például 14 munkanapnál hosszabb elállási határidő biztosításával. Emellett az eladó biztosíthatja az elállási jogot olyan termékekre is, amelyek esetén egyébként a rendelet kizárja a fogyasztó szerződéstől való visszalépését.

Forrás: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fizetési feltételek

Az American Express Kártyát, Szép kártyát sajnos nem tudjuk elfogadni!

Banki utalás:
A csocso.eu webáruházban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt az Dusa Dániel e.v. által Sberbanknál vezetett 14100017-24433049-01000004 számú bankszámla számára kell utalni.
Az utalás kedvezményezettje az Dusa Dániel e.v.. Az utalás közlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: csocso.eu webshop – Megrendelés azonosítószáma. Például: csocso.eu webshop – 12345.
A megrendelt termékek az összeg beérkezését követően kerülnek postázásra.

A megrendelésének ellenértékét ügyfél szolgálati munkatársunk jelentkezéséig ne utalja el!

Felhasználói feltételek:

Az webshop.csocso.eu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak az webshop.csocso.eu oldalon keresztül elért más oldalakra. Felhasználó: az aki az oldalon regisztrált, a továbbiakban “tag”. Tag csak természetes személy lehet, vagy természetes személy által képviselt nem természetes személy. Szervezetét, egyesületét, stb. csoportként kell létrehozni, amihez a tagok csatlakozhatnak. Üzleti céllal történt regisztrációk esetében az webshop.csocso.eu mérlegelést követően törölheti az adatlapot. Felszólítást követően válaszadás hiánya azonnali törlést von maga után. Az webshop.csocso.eu oldal csocsó, szórakozás, egyesületek, játékok, és ehhez kapcsolódó közösségi szolgáltatásokat nyújt. Az oldal fő nyelve a magyar és politika mentes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.
A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően az csocso.eu közösség oldalon tájékoztatja a tagokat.
A tag jelszavát csak a tag ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, “erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli. Ha a jelszó hat karakternél hosszabb, tartalmaz kis- és nagybetűt, számot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a tag nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a tag elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a “jelszó emlékeztető” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre elküldi jelszavát, vagy központi ügyfélszolgálatunkon jelezve újat küld a szolgáltat, melyet a tagnak meg kell változtatnia.

A tag bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.
A tag szabadon hozhatja létre saját adatlapját, adhatja meg adatait. Ennek során az adatkezelésre az Adatkezelési szabályzat az irányadó.
A tag saját adatlapjára feltölthet fényképeket, videókat. A tag jogosult a többi tag között megadott szempontok alapján keresni. A tag jogosult más tagot tiltólistára tenni. A tag jogosult más tagokkal levelezni, beszélgetni. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.
A tag az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a tagot az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a tag az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A tag adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A tag köteles az oldal használata során mások jogainak és érdekeinek betartásával eljárni. A tag köteles az alábbi korlátozásokat betartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A tag köteles megadni teljes nevét a regisztrációkor. Valótlan adatok esetében a szolgáltató indok nélkül törölheti az adatlapot.

1. A tag köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat.
2. Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait.
3. Tartózkodni attól, hogy más személyekről információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.
4. Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől.
5. Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.
6. Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
7. Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson.
8. Tartózkodni kéretlen levelek, vagy lánclevelek küldésétől.
9. Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében).
10. Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
11. Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától.
12. Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz, tájékozatlanság miatt valótlan információt hordoz, megalapozottság nélkül rossz hír keltésére alkalmas.
13. Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a tagokat tájékoztatja.
Ha a tag a Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a tag regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, tagra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
Akinek jogait vagy érdekeit más tag tevékenysége sérti, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a taggal szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
A szolgáltató kizárja azon tagokat akik a fenti szabályokat megsértik, de törekszik a tagokkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a tagok magatartásáért felelősséget nem vállal.
A tagok panaszaikkal, ötleteikkel fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz a probléma megoldásáért.

Üzemeltető: Dusa Dániel e.v.